Disclaimer & Copyright

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te delen, kunnen wij niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Amonett © 2022

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Amonett. Alle rechten voorbehouden. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen van Amonett, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.